Przedszkole i Żłobek   Nad Różanym Potokiem 

    Tel. 0694 224 991      

ŻŁOBEK

I  PRZEDSZKOLE  NAD RÓŻANYM POTOKIEM 

Zerówka w przedszkolu

 

Zerówka w przedszkolu 

 

Grupa "zerówkowa" to nasze najstarsze Dzieci które przygotowują się do pójścia do szkoły. 

Realizujemy tu program Ministerstwa Edukacji Narodowej i obok ćwiczeń ogólnorozwojowych wdrażamy zadania przygotowujące do pisania czytania i liczenia. 

 

 

Wprowadzany dodatkowy materiał i pakiet edukacyjny ma pomóc Dziecku osiągnąć dojrzałość szkolną, a ciepłe, kamerlane i przyjazne otoczenie przedszkola ma pomóc w jak najłagodniejszym przejściu do nowego otoczenia szkoły.

Napisz do nas