.

Nasze Przedszkole realizuje profil językowo - artystyczny. 

Nasze Dzieci codziennie stykają się z językiem angielskim, poprzez zabawę oraz zajęcia poznają nowe słowa i ich znaczenie, uczą się piosenek i wierszyków. Oprócz zajęć będących podstawą programową prowadzimy wiele zajęć dydaktycznych oraz proponujemy szereg zajęć i warsztatów uzupełniajacych i tematycznych. 

 

 

Tematyka i ilość zajęć dodatkowych jakie proponujemy ulega elastycznym zmianom w miarę zainteresowania i popularności jakimi się one cieszą pośród Dzieci i Rodziców. 

zajęcia dodatkowe , tematyczne i uzupełniajace

Program 

 

 -   Dla 3 - latków przygotowaliśmy pakiet edukacyjny Wydawnictwa Szkolnego MAC  "Odkrywam Siebie "

Treści edukacyjne dla młodszych dzieci realizowane są przede wszystkim przez zabawę, która jest podstawową formą aktywności dzieci w tym wieku.

 

 

Przedszkole wobec nowej podstawy programowej realizuje program Wychowania Przedszkolnego: 

     -  Dla Dzieci 4 i 5 letnich  przygotowaliśmy pakiet edukacyjny Wydawnictwa Szkolne MAC "Kolorowy Start".

 Specjalnie opracowane zadania stanowią doskonałą pomoc w osiągnięciu ich dojrzałości szkolnej.

   

Obok ćwiczeń ogólnorozwojowych proponowane zadania przygotowują do pisania, czytania, liczenia.  Wykorzystując naturalną u dzieci ciekawość świata, ich wrażliwść i potencjał stworzona publikacja nie pozwoli na nudę i będzie podstawą sukcesu w dalszej nauce.

Przepiękna szata graficzna uwrażliwia zmysły i gwarantuje ciekawe zajęcia.

Napisz do nas

   Przedszkole i Żłobek Nad Różanym Potokiem 

    Tel. 0694 224 991