Przedszkole i Żłobek   Nad Różanym Potokiem 

    Tel. 0694 224 991      

Nabór do żłobka i przedszkola na rok 2021/2022 

 

Serdecznie zapraszamy

Bezpeiczeństwo

Covid 

 

- Dzieci po przyjściu do przedszkola oraz w trakcie dnia, wielokrotnie myją i dezynfekują ręce.
 
- Dzieci zostawiają swoje zabawki w domu
 
- Rodzice - prosimy pamiętać o zachowaniu dystansu społecznego wynoszącego co najmniej 2 m, wobec siebie nawzajem jak i personelu oraz innych dzieci i rodziców
 
- Do przedszkola przyjmowane są WYŁĄCZNIE dzieci zdrowe i te, których najbliższa rodzina nie przebywa na kwarantannie lub izolacji.
 
- Regularnie czyścimy i dezynfekujemy sprzęt na placu zabaw.
 
- Regularnie dezynfekujemy   miejsca najczęściej używane, jak klamki, włączniki światła, toalety.
 
- Regularnie dezynfekujemy zabawki oraz materiały dydaktyczne z których korzystają dzieci
 
- Regularnie wietrzymy sale oraz dezynfekujemy stoliki i krzesła

 

Aktualności

 

KORONAWIRUS - KOMUMNIKAT
 
Szanowni Rodzice, prosimy zapoznać się z poniższymi wytycznymi.
Przedszkole Nad Różanym Potokiem stosuje się do wszystkich wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020r.
W związku z licznymi pytaniami przedstawiam Państwu jak będzie wyglądała organizacja opieki w naszym przedszkolu:
- W przypadku pełnej frekwencji dzieci będą podzielone na 3 grupy, które będą przebywać w 3 przydzielonych salach ze stałymi opiekunami. Powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie będzie mniejsza niż 1,5 m2
- Dzieci po przyjściu do przedszkola oraz w trakcie dnia, wielokrotnie myją i dezynfekują ręce.
- W salach ograniczono ilość zabawek, by ułatwić ich codzienną dezynfekcję.
- Dzieci zostawiają swoje zabawki w domach.
- Sale tak jak dotychczas są regularnie sprzątane i wietrzone. Stoliki, krzesła dezynfekowane.
- Posiłki są przyrządzane z zachowaniem wszelkich zasad higieny.
- Rodzice lub opiekunowie, są proszeni o zachowanie dystansu społecznego wynoszącego co najmniej 2 m, wobec siebie nawzajem jak i personelu oraz innych dzieci.
- Do przedszkola będą przyjmowane WYŁĄCZNIE dzieci zdrowe i te, których najbliższa rodzina nie przebywa na kwarantannie lub izolacji.
- Po wyrażeniu zgody rodziców, dzieci będą miały kontrolowaną temperaturę ciała z użyciem regularnie dezynfekowanego termometru bezdotykowego.
- Sprzęt na placu zabaw będzie regularnie czyszczony i dezynfekowany.
- W przedszkolu jest miejsce przeznaczone na obowiązkową dezynfekcję rąk. W placówce wywieszone są plakaty informujące o zasadach prawidłowego mycia, dezynfekcji rąk oraz przestrzegania ogólnych zasad w trakcie pandemii.
- Regularnie dezynfekowane będą miejsca najczęściej używane, jak klamki, włączniki światła, toalety.
- Przedszkole jest wyposażone we wszelkiego rodzaju środki czystości i higieny, płyny do dezynfekcji powierzchni i do dezynfekcji rąk oraz środki ochrony osobistej przeznaczone dla personelu.
 
Dodatkowo zachęcam do zapoznania się z informacją o wytycznych dla przedszkoli.

 

https://www.gov.pl/web/gis/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-z-25-sierpnia-2020-r-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3--iv-aktualizacja

Informacje 

 

Rok szkolny 2021-2022
 
Przedszkole i żłobek czynne jest codziennie w dni robocze od 7.30 do 17.00
Trwa nabór do przedszkola na rok szkolny 2021-2022
Otwarty został oddział Żłobkowy i obecnie trwa nabór dzieci 
Cały czas również prowadzimy zajęcia z adaptacji maluchów do przedszkola

ŻŁOBEK

I  PRZEDSZKOLE  NAD RÓŻANYM POTOKIEM 

wyślij zapytanie

Aktualności

Napisz do nas