Napisz do nas

Dzień w przedszkolu

 7.00-8.00 

  Powitanie Dzieci w przedszkolu 

 - I śniadanie 

 - swobodna zabawa 

 

8.00-9.00

 Planowanie dnia w przedszkolu

- zajęcia z całą grupą uwzględniające aktywność  Dzieci : kierowaną, inspirowaną , spontaniczną

- gry i zabawy (zajecia indywidulane lub z koleżanką, kolegą, nauczycielem) 

 

 9.00-9.30

 II Śniadanie 

 - mycie rączek

- nakrywanie do stołu 

- mycie ząbków

 

 9.45-11.00                                           

 Zajęcia o charakterze wychowawczo - dydaktycznym 

 

 - zajęcia przeprowadzane przez nauczyciela , lekcja rozwojowa (wprowadzanie materiału ,zajęcia z kalendarza)

- wybór materiału i miejsca pracy (praca na materiałach, materiał praktyczny, sensoryczny, matematyczny, językowy)

 

11.00-12.30

 Zajęcia twórcze  

- warsztaty plastyczne, taneczne

- spacery, zabawy w ogrodzie przedszkolnym

- zajęcia dodatkowe, język angielski , rytmika

- przygotowanie do obiadu, mycie rączek, rozłożenie podkładek

 

12.30-13.00

 Obiad  

 - mycie rączek 

 - nakrywanie do stołu

 - utrwalanie nawyków kulturalnego spożywania posiłków

 

13.00-13.30

  Odpoczynek 

  - czytanie i słuchanie bajek 

  - zabawy konstrukcyjne 

 

14.30 -15.00 

Podwieczorek 

 

15.00-16.00

Zajęcia z integracji sensorycznej

- praca indywidualna z dziećmi z uwzględnieniem działań profilaktycznych,kompensacyjnych i korekcyjnych

 

16.00 - 17.00

 Wspólne zabawy 

- zajęcia twórcze

- gry i zabawy ruchowe, zabawy w ogrodzie przedszkolnym

- podsumowanie dnia pracy

- czynności porządkowe

 

   Przedszkole i Żłobek Nad Różanym Potokiem 

    Tel. 0694 224 991